РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА: 1 ВАКАНСИЯ

Показываются только объявления компании "Balli Bisi MMC"

SEX RƏISI

Balli Bisi MMC

- Xammal və digər istehsal ehtiyyatlarının tələbə uyğun istehsala cəlb edilməsinə nəzarət etmək
- İstehsal olunan malın öncədən müəyyən edilmiş standart və keyfiyyətdə olmasına nəzarət etmək
- İstehsal sahəsində işin effektivliyi, faydalı iş əmsalının qurulmasında iştirak etmək
- Aylıq istehsal planının yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək
- Yuxarıda qeyd edilmiş proseslərlə bağlı istehsalat müdirinə aylıq hesabat təqdim etmək və effektivliyin təmini üçün təkliflər vermək

- İş yeri: 20...