РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА: 3 ВАКАНСИИ

İQTISADÇI

"ASK ŞÜŞƏ"MMC

- Makro və mikro iqtisadiyyatda baş verən hadisələr barədə məlumatların toplanması, təhlili, giymətləndirilməsi və ehtimal olan təsirlərə dair məlumatların/hesabatların rəhbərliyə təqdim edilməsi
- Aktiv və passiv strukturunda baş verən dəyişikliklərin təhlil edilməsi
- Faiz risklərinə dair hesabatların hazırlaması
- Mütəmadi olaraq bazar monitorinqinin həyata keçirilməsi
- Yeni risk limitlərinin hesablanması və mövcud risk limitlərinin uyğunluğuna nəzarət edilməsi
- İş rejimi: həftə...

İQTISADÇI

Bank Avrasiya ASC

- Ölkədə makro və mikro iqtisadiyyatda baş verən hadisələr barədə məlumatların toplanması, təhlili, giymətləndirilməsi və banka ehtimal olan təsirlərə dair məlumatların/hesabatların rəhbərliyə təqdim edilməsi
- Bankın aktiv və passiv strukturunda baş verən dəyişikliklərin təhlil edilməsi
- Bankın faiz risklərinə dair hesabatların hazırlaması
- Bankın valyuta və likvidlik risklərinin qiymətləndirilməsi və hesabatlığın təmin edilməsi
- Dövrü olaraq maliyyə risklərinin stress testlərin...

RISKLƏRIN IDARƏ EDILMƏSI DEPARTAMENTI MÜTƏXƏSSIS

TuranBank

- Bankın fəaliyyət istiqamətləri üzrə riskləri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və idarəedilməsi istiqamətində təkliflər vermək
- Risk Xəritəsinin hazırlanması prosesinə dəstək vermək
- Kredit portfelini təhlil etmək və müvafiq risklər üzrə təkliflər vermək
- Bankın struktur bölmələrinin fəaliyyətinin qanunvericiliyə, habelə daxili təlimatlara, qaydalara və risk siyasətinə uyğun aparılmasına dair təhllillər aparmaq və təkliflər vermək
- Bankda biznes proseslərinin təşkili və yenidən...