РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА: 2 ВАКАНСИИ

DAXILI AUDITOR

HR Recruitment Team

- Qarşıya qoyulmuş vəzifələri tələb olunan müddət və keyfiyyətdə həyata keçirməsi
- Əsaslı analitik prosedurlarını həyata keçirilmək və rəhbərliyə məruzə etmək
- Daxili nəzarət sistemlərinin uyğunluğu barədə rəy bildirmək
- Təyin olunmuş sahədə audit yoxlamasını həyata keçirərək, risk səviyyəsini və hesabatda qeyd olunmalı olan məqamları aşkarlamaq
- Biznes proseslərinin daxili qayda və prosedurlara uyğun həyata keçirilməsini müəyyən etmək
- Aşkarlanmış çatışmazlıqlar barədə şifahi...

AUDITOR

"Camal” LTD Company

- Audit planları əsasında audit proqramlarının tərtib edilməsində iştirak etmək
- Audit planları və proqramları əsasında daxili audit yoxlamalarını aparmaq
- Şirkətin siyasətini, prosedurları, standartları və digər normativ sənədləriqiymətləndirmək
- Audit yoxlamaları nəticəsində şirkətin siyasəti, prosedurların, standartların və digər normativ sənədlərin tətbiq edilməsinə dair rəy bildirmək
- Şirkətdə yaranan qabaqcıl təcrübələrin qiymətləndirilməsini aparmaq və rəyvermək
- Dövri daxili...