РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА: 2 ВАКАНСИИ

HÜQUQŞÜNAS

Şirin MMC

- Şirkətin bütün hüquqi məsələlərinə baxılması, rəy verilməsi
- Müqavilələrin tərtibi, hüquqi rəy verilməsi
- İstehsalat fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı digər hüquqi məsələlərin həlli
- Digər şöbələrə hüquqi məsləhətlərin verilməsi
- Şirkətin maraqlarını müxtəlif müəssisə və təşkilatlarda, o cümlədən dövlət orqanlarında müdafiə etmək
- Məhkəməyə hazırlıq işlərinin aparılması, iddia ərizələrinin hazırlanması və işlərin məhkəməyə göndərilməsi

- Məhkəmə qərarlarının vaxtında almaq...

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

"Caspian Galaxy" MMC

- Организация работы по обеспечению организации законами, нормативными правовыми документами, необходимыми для осуществления деятельности организации по учету и ведению баз нормативных правовых актов
- Обеспечение подразделений организации, отдельных специалистов нормативными правовыми актами, необходимыми для осуществления ими своих функций и обязанностей
- Проверка соответствия законодательству представляемых на подпись руководителю предприятия проектов приказов, инструкций, положений и...