РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА: 2 ВАКАНСИИ

ЮРИСТ

Филиал ТОО "Integra Construction KZ" в Азербайджанской Республике

- Рассмотрение и подготовка ответов на запросы государственных органов и иных организаций по вопросам, связанным с применением законодательства Республики Азербайджан
- Участие в разработке локальных актов Филиала, а также проведение правовой экспертизы проектов приказов, распоряжений и других локальных актов Филиала на предмет соответствия требованиям законодательства Азербайджанской Республики
- Представление в установленном порядке интересов Филиала в государственных органах...

HÜQÜQ ŞÖBƏSININ MÜTƏXƏSSISI

Bank Avrasiya ASC

- Məhkəmə, dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları, ictimai təşkilatlar və digər üçüncü şəxslər qarşısında Bankı təmsil etmək yolu ilə onun hüquq və mənafelərinin müdafiə olunmasının təmin edilməsi
- Bank tərəfindən verilən iddia və digər ərizələrin hazırlanması, banka qarşı verilən iddialar üzrə etirazların, mülahizələrin, çıxarılmış məhkəmə qərarları üzrə şikayətlərin hazırlanması
- Bank tərəfindən bağlanması nəzərdə tutulan və Hüquq Departamentinə viza qoyulması üçün təqdim edilən...