РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА: 2 ВАКАНСИИ

BOYA ISTEHSAL SAHƏSI ÜZRƏ KIMYAÇI -TEXNOLOQ

Evro İnşaat MMC

- Boya istehsal sahəsində texnoloji proseslərə nəzarət edir, məhsullar üzərində sınaq təcrübələri aparır,istehsal prosesindəki texnoloji ardıcıllığı, nümunələrin zamanında götürülməsi və analizini təşkil edir,buraxılmış məhsulun və yerinə yetirilmiş işin keyfiyyətini yoxlayır və məhsulun ,işin keyfiyyətini qaldırmaq üçün tədbirlər həyata keçirir istehsal olunan məhsulların kimyəvi tərkiblərinin analizi və keyfiyyətinə nəzarət edir
məhsulla bağlı hər-hansı problem yarandıqda onun aradan...

ELEKTRO-MEXANIK

BBT MMC

- Buxar qazanlarının təmiri və servisi
- Proses odluqlarının təmiri və servisi
- Domestik odluqların təmiri və servisi
- İnvertor (Frekans Konvertoru) tətbiqi
- Oksigen (O2) ölçmə və kontrol sistemi
- Asfalt zavod odluqlarının təmiri və servisi
- Köhnə nəsil odluqların modernizasiya edilməsi
- Karbonmonoksid (CO) ölçmə və kontrol sistemi
- Karbondioksid (CO2) qazının istixanalarda tətbiqi
-“Autoflame” idarəetmə sitemlərinin tətbiqi və servisi
- Elektronik kartların (beyinlərin)...