РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА: 2 ВАКАНСИИ

Показываются только объявления компании ""Unimetal" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət"

KÖRPÜLÜ KRAN OPERATORU

"Unimetal" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

- Zavodda istehsal olunan məhsulların, xammalların, bir ərazidən digərinə daşınması, satışa gedən məhsulların maşınlara yüklənməsini icra etmək
- Sobaya vaxtı vaxtında yararsız pəsdahların,metal qırıntılarının verilməsini təmin etmək
- Təmir zamanı val, ayaq, yataq və s. kimi ehtiyat hissələrinin dəzgahlara qoşulması üçün onların kran vasitəsilə lazımı qaydada qoşulmasına dəstək vermək
- Satışa gedən məhsulların maşınlara yüklənməsini həyata keçirmək
- Körpülü kranda kənar şəxslərin...

METALƏRIDƏN KÖMƏKÇISI

"Unimetal" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

- İstehsalat sobalarının, qaz yollarının və bacalarının əritmə, metaləridən, termik sobaların, qurğuların, rəngsaz kamerasının, buxarlayıcı kolonkaların və qənnadı sobalarının yoxlanılması və hisdən və küldən təmizlənməsi
- Mürəkkəb istehsalat və xüsusi sobaların texniki və yanğından mühafizə vəziyyətinin nəzəri yoxlanılması və onlar haqqında yazılı nəticənin tərtib edilməsi
- Sənaye obyektlərində qaz yollarının deşik açan və bənd edənlərin sxemlərinin tərtib edilməsi
- Qüvvədə olan...