РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА: 1 ВАКАНСИЯ

Показываются только объявления компании "Altes Union"

BAŞ MÜHASIB

Altes Union

- Əmlakın, öhdəliklərin və təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotu və hesab işləri haqqında qanunvericilik aktları, qərarlar, sərəncamlar, əmrlər, yol göstərici, metodik və normativ materiallar
- Şirkətin mühasibat uçotunun formaları və metodları
- Mühasibat uçotunun sahələri üzrə sənəd dövriyyəsinin təşkili
- Əsas vəsaitlər, mal-material qiymətliləri və pul vasitələrinin hərəkəti ilə əlaqədar əməliyyatların sənədləşdirilməsi və mühasibat uçotu hesablarında əks etdirilməsi qaydaları
-...